Mezinárodní finále soutěže v interpretaci frankofonní písně 2018

Dne 11. 5. 2018 jsme vyrazili do Bánské Bystrice, na mezinárodní soutěž interpretace frankofonních písní.

Do Bánské Bystrice jsme jeli vlakem. Naše cesta začala na hlavním nádraží v Hradci Králové, dále jsme jeli přes Pardubice, kde jsme přestoupili na vlak, který jel až do Žiliny. Nakonec jsme se ze Žiliny dostali až do Bánské Bystrice. Tam jsme byli ubytováni v Gran hostelu přímo na náměstí. Hostel byl velice pěkný a příjemný. Zajímavé také bylo to, že tento hostel byl v té době otevřený pouze dva týdny.

První den jsme nakonec strávili ve městě, které jsme důkladně prošli. Druhý den začal snídaní. Asi v deset hodin ráno totiž začaly zkoušky v klubu Zahrada. Chvíli jsme zkoušeli, ale ne dlouho. Soutěž začala ve tři hodiny. Mezinárodní kolo bohužel začalo až v pět hodin, protože před ním probíhalo ještě národní kolo pro Slovensko. Mezinárodního kola se zúčastnily 4 státy – Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Polsko. Soutěž proběhla ve třech kategoriích. Kategorie do 14 let, kde jsem soutěžil já, kategorie 15 až 17 a kategorie 18 a více, kde soutěžila paní profesorka Mgr. Martina Forejtková. Já jsem ve své kategorii obsadil čtvrté místo a paní profesorka ve své kategorii vyhrála. Nakonec celá soutěž skončila kolem osmé hodiny.

Třetí den jsme museli vstávat už v pět hodin ráno, abychom stihli vlak. A tím skončil náš výlet do Bánské Bystrice. Ze soutěže jsem měl velice dobrý pocit, ale rozhodně si myslím, že je vždy co zlepšovat a já se velice těším na další rok.

David Jandl (1.F)

Soutěžní písně jsou dostupné na internetu:
kategorie do 14 let (vystoupení Davida Jandla začíná v čase 10:12).
kategorie 15 – 17 let
kategorie 18 a více let (vítězná píseň Mgr. M. Forejtkové je samozřejmě hned na začátku)

O mimořádném úspěchu Davida Jandla už informovala v Aktualitách Mgr. Martina Forejtková. Podobného úspěchu dosáhlo PSJG i loni v Budapešti.

Exkurze do Národního divadla

Je čtvrteční dopoledne 22. dubna 2018, a to znamená, že jsme se my, studenti druhého ročníku Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové, vydali do Prahy na exkurzi do Národního divadla. Veselý doprovod nám dělají pedagogové Dana Vejběrová, Martina Poláčková a Jiří Aubris.

Netrpělivě přešlapujeme na hlavním vlakovém nádraží v Praze a vyhlížíme poslední opozdilce. Cílem naší výpravy je budova Národního divadla, kde máme od dvanácti hodin domluvenou prohlídku.

Po cestě navštěvujeme několik dalších zajímavých míst. První ze zastávek je nedaleký pomník svatého Václava, který se nachází na stejnojmenném náměstí. Stojíme na takzvaném místě „pod ocasem“. Když se otočíte směrem zády k honosnému pomníku, vidíte přímo na budovu Národního musea. Jindy byste mohli spatřit tyčící se nádhernou novorenesanční stavbu, ale nyní je budova v přestavbě, takže vidíte pouze obrovskou budovu zahalenou v bílých pláštích.

Pokračujeme přes Václavské náměstí. Přicházíme k místu, kde stávalo v dobách národního obrození divadlo Bouda. Kvůli davům lidí se nezdržujeme na dlouho a jdeme dále přes náměstí.

Třetím zajímavým místem je budova Stavovského divadla, která zde stojí již od roku 1783. Na rozdíl od divadla Boudy existuje a funguje až dodnes. Další památkou, kterou obdivujeme, je nedaleké Karolinum.

Pospícháme Železnou ulicí, abychom se dostali na Staroměstské náměstí. Všude voní lákající pochutiny. My ale nezpomalujeme a pokračujeme dále. Po chvíli cesty přicházíme ke vchodu Klementina. Zde se nachází původně barokní univerzitní knihovna (dnes Národní knihovna) a astronomická věž. Procházíme dvorem a pokračujeme dalšími pražskými uličkami.

Příští zastávka je před Karlovým mostem. Všichni si prohlížíme pomník Karla IV., který se nachází na Křižovnickém náměstí. Nyní se už přesouváme k Národnímu divadlu.

Vítají nás dva milí hovorní pánové. Jsme rozděleni do dvou skupinek. Prohlídka začíná. Jako první navštěvujeme šatny divadla. Na zemi je položený karmínově červený koberec a stěny jsou zdobeny obřími zrcadly. Dále nás pán v šedém saku vede do sklepních prostorů, kde je vidět základní kámen. Pan průvodce nám zde vypráví o založení divadla a jeho požáru.

Teď stoupáme po nekonečných schodech vzhůru, až se objevujeme přímo v nejvyšších řadách hlediště. Usedáme na červené sedačky a posloucháme vyprávění o vybavení tohoto sálu a celého divadla.

V posledních chvílích naší prohlídky pokračujeme do sálku, který má zdobený strop. Většina obrazů má tématiku českých pověstí. Postupujeme do příchodové haly a naše prohlídka končí.

Naším posledním úkolem je dostat se zpět na hlavní vlakové nádraží a stihnout vlak, který odjíždí za hodinu.

Karolína Ullrichová (2.A)

Reportáž z exkurze do Národního divadla zveřejňujeme právě dnes jako připomínku 150. výročí položení základního kamene naší divadelní „Zlaté kapličky“ .

ICYS 2018 – Bělehrad, Srbsko

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 v brzkých ranních hodinách se pětice studentů PSJG (Lenka Rajmontová, Markéta Šimková, Daniel Šimek, Ondřej Ivančak a Filip Solař) v doprovodu Mgr. Jakuba Svitáka vydali na cestu do Bělehradu, hlavního města Srbska. Účelem této výpravy byla týden trvající účast na již 25. ročníku Mezinárodní konference mladých vědců (ICYS), vědecké soutěže pro talentované středoškoláky, kteří musí přesvědčit odbornou porotu o tom, že právě jejich výzkumný projekt je dostatečně odborný, inovativní a užitečný, aby mohl být oceněn medailí. V tomto roce se konference zúčastnilo přibližně 180 studentů reprezentujících celkem 29 zemí z celého světa, kteří soutěžili v 6 vědeckých kategoriích: Matematika, Fyzika, Strojírenství, Výpočetní technika, Ochrana životního prostředí a Life Science, která zahrnuje biologii, biochemii, medicínu atp.

Projekt Lenky Rajmontové se týkal vývoje aplikace pro mobilní telefony, která má vést k dokonalejší péči o městskou zeleň díky její vylepšené evidenci – kategorie Ochrana životního prostředí. Markéta Šimková prováděla výzkum v oblasti vývoje léků proti nervovým plynům často používaným například při teroristických útocích v Sýrii – kategorie Life Science. Daniel Šimek se zabýval tvorbou anaglyfů (obrázků, které se jeví jako trojrozměrné při použití speciálních brýlí) pro edukační účely – kategorie Výpočetní technika. Ondřej Ivančak pátral po účinných a ekologicky vhodných způsobech, jak z vody odstraňovat textilní barviva – kategorie Ochrana životního prostředí. Filip Solař se zabýval gelovou dozimetrií, jakožto účinným nástrojem v radioterapii – kategorie Fyzika.

Co se týče samotné úspěšnosti našeho týmu v soutěži, Ondřej Ivančak a Filip Solař získali čestné ocenění. Oběma čestně oceněným studentům patří velká gratulace. Při obrovské konkurenci, která na této soutěži panuje, se jedná o skutečný úspěch. Zbývajícím třem reprezentantům naší školy děkujeme za vynaložené úsilí.

ICYS 2019 bude pořádán v Kuala Lumpur, hlavním městě Malajsie, což je mimochodem jedna z opakovaně se účastnících a velmi úspěšných zemí na ICYS. Možná, že zrovna vám se naskytne možnost zúčastnit se a výborně se umístit.

 

Mgr. Jakub Sviták

AUSTRALIAN INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

Studentky Prvního soukromého jazykového gymnázia Michaela Roubalová (5.F), Alžběta Medková (3.F), Anna Klimentová (1.G), Veronika Neckařová (1.G) a Kateřina Vukmirovičová (1.G) se s Královéhradeckým dětským sborem Jitro chystají začátkem prázdnin (28. června – 9. července 2018) na další zahraniční hudební výpravu. Tentokrát je jejich cílem australské Sydney, kde se koná mezinárodní hudební festival, na němž se představí nejlepší pěvecké sbory z celého světa.

Koncertovat bude Jitro v sále Angel Place City Recital Hall pro 1238 posluchačů, ve světoznámé Sydney Opera House, v St. Andrews Cathedral, v Sydney Town Hall a na dalších místech.

Sbor shání pro tento letní projekt podporu štědrých mecenášů, takže každý, kdo by měl chuť účinkování Jitra v Austrálii podpořit, může tak snadno učinit na Startovači.

Mgr. Jiří Aubris

 

Studijní pobyt ve Velké Británii

Žáci kvart a kvint se v týdnu od 19. 6. do 25. 6. 2017 zúčastnili školního zájezdu do Velké Británie.

Po dvacetihodinové strastiplné cestě autobusem a trajektem jsme nakonec spočinuli na pobřeží této země. Celý den jsme strávili v Brightonu, kde jsme viděli úchvatné mořské akvárium, historickou část města a k potěšení většiny i tu nákupní. Večer jsme se na okraji Londýna seznámili s našimi milými rodinami.

Druhý den jsme poznali odlišnosti obou kultur; k obědu byly vždy sendviče a chipsy, ale zato snídaně a večeře byly veliké. Angličtinu nám vylepšili tříhodinovou výukou v Trinity centru s rodilými mluvčími. Odpoledne jsme vyjeli do nedalekého pohádkového hradu Leeds castle, kde jsme poznali nejen historii, ale i přírodu. Mohli jsme zkusit nezabloudit v bludišti. Jen málo komu se to povedlo.

Třetí den po výuce jsme mohli na královském sídle Windsor zahlédnout královskou rodinu. Nedaleko Windsoru stojí prestižní škola Eton pro královské a šlechtické rodiny.

V pátek jsme se rozhodli vzdělat jak v technice, tak i v přírodních vědách v přírodovědném a technickém muzeu v Londýně. Protože se za pouhé dvě hodiny nedalo prohlédnout celé muzeum, doufáme, že se sem podíváme znovu. Tímto však naše odpoledne neskončilo. Prošli jsme Hyde parkem až k proslulému Speaker´s Corner a k fontáně princezny Diany.

V brzkých ranních hodinách jsme se rozloučili s našimi anglickými hostiteli a zamířili směr Londýn. Vyšplhali jsme se ke Greenwichské observatoři, kde jsme radostně přeskakovali ze západní polokoule na východní pod hodinami se čtyřiadvaceti ciframi. Seběhli jsme až k námořnímu muzeu, které má ve své sbírce i uniformu kapitána Nelsona z jeho poslední bitvy. Lodní dopravou jsme se dopravili do centra Londýna, v němž jsme naneštěstí viděli Tower Bridge, Big Ben, parlament, Shakespearovo divadlo a Londýnské oko pouze z lodi. Naživo jsme prošli Trafalgar Square a čínskou čtvrť.

Opět jsme absolvovali cestu trajektem a autobusem zpět do České republiky.

Tento zájezd se nám velice líbil, proto doufáme, že si ho budeme moci někdy zopakovat.

Alžběta Medková, Markéta Jančová a Helena Petráňová (2.F)